PODRĘCZNIK

Podręcznik Дискуссия adresowany jest do studentów kierunków filologicznych i neofilologicznych I oraz II stopnia, a także słuchaczy kursów językowych. Wyjściowym założeniem książki jest taki poziom sprawności nadawczo-odbiorczej w zakresie języka rosyjskiego, który umożliwia użytkownikowi podręcznika swobodną rozmowę na różne tematy, gdyż materiał jest przygotowany w oparciu o założenia metody komunikacyjnej. Rozwój praktycznych umiejętności – to główny cel podręcznika.

Na początku pracy z materiałem adresat publikacji powinien posiadać kompetencje językowe na poziomie B2. Przedstawione w książce treści i zadania językowe wzbogacą nie tylko znajomość środków leksykalnych czy struktur, ale pozwolą również zdobyć wiedzę na tematy z takich dziedzin jak medycyna, socjologia, psychologia, bankowość i inne.

Podręcznik składa się z 5 obszernych modułów, te z kolei są podzielone na 3 rozdziały. Tematy dobrane są w taki sposób, aby prowokowały słuchacza do dyskusji oraz innych działań komunikacyjnych. Zaproponowany układ zadań w każdym rozdziale nie wymaga realizacji wszystkich po kolei, aczkolwiek zanim taką decyzję się podejmie, należy zapoznać się z całością materiału danego rozdziału. Takie postępowanie jest uzasadnione, ponieważ zadania do tekstu słuchanego lub czytanego wymagają pewnej precyzji i kolejności wykonania, z kolei zadania leksykalne pozwalają na większą swobodę wyboru. Zaproponowany materiał tekstualny stanowi źródło leksyki, struktur gramatycznych oraz ilustruje użycie form i struktur leksykalno-gramatycznych. Materiał językowy jest ukierunkowany na rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności receptywnych i dyskursywnych. Książka jest zaopatrzona w różne rodzaje tekstów mówionych i pisanych: monolog, dialog, talk show, polilog, wywiad, informacja, notatka prasowa, reklama itd. Adresatom materiału umożliwia się dużą swobodę w wyborze tematów wypowiedzi, ról do odegrania oraz form aktywności.

Przedstawiony w podręczniku zasób leksykalny odpowiada najnowszym tendencjom naukowym i metodycznym, co skutkuje możliwością poruszania się w realnym środowisku językowym. Zaproponowane zadania przemyślane są w taki sposób, aby przypominały autentyczne sytuacje, umożliwiające wykorzystanie odpowiednich środków językowych.

Założeniem podręcznika jest opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1.

Mamy ogromną nadzieję, że praca z podręcznikiem poszerzy nie tylko Państwa wiedzę, usprawni umiejętności językowe, ale również dostarczy satysfakcji z nabytych umiejętności i sprawności językowych. Liczymy na to, że efektem finalnym będzie swoboda komunikacyjna w autentycznym środowisku językowym.

Dołożyliśmy najwyższej staranności, aby podręcznik technicznie i ergonomicznie odpowiadał wysokim parametrom jakościowym oraz dawał komfort pracy użytkownikowi. Dlatego dobraliśmy offsetowy papier środka tak, aby pisanie było łatwe przy użyciu każdego narzędzia. Z kolei okładka została zabezpieczona przed zabrudzeniami i ewentualnym zalaniem.

Parametry techniczne: podręcznik został wydrukowany na papierze o odpowiedniej gramaturze – 120g/m2; okładka – karton 350g/m2; uszlachetnienie okładki – folia błysk nakładana na gorąco; grzbiet klejony.

Zespół Дискуссия.