O AUTORZE

Autorka podręcznika – dr Zoja Kuca – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Rusycystyki (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego). Ma ponad 15-letnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. W szkolnictwie wyższym pracuje od 2005 roku, będąc jednocześnie aktywną badaczką i autorką licznych publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa, glottodydaktyki i translatologii. Jako dydaktyk od trzynastu lat prowadzi zajęcia receptywno-dyskursywne i glottodydaktyczne w zakresie języka rosyjskiego na studiach I i II stopnia Lingwistyki Stosowanej i Rusycystyki dla studentów z różnym poziomem przygotowania językowego. W 2007 roku Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie (WSiP) opublikowało jej pierwszy podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym pt. Język rosyjski w biznesie. Edycja stała się jedną z popularniejszych książek tego typu w Polsce. W 2018 roku ukazał się jej najnowszy podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu glottodydaktycznym i pisarskim, w ostatnim czasie Zoja Kuca opracowała swój najnowszy podręcznik do nauki języka rosyjskiego, tym razem na poziomie zaawansowanym. Książka uwzględnia najnowsze słownictwo tematyczne z najbardziej aktualnych obecnie dziedzin życia społecznego i gospodarczego świata. Są to między innymi zagadnienia z zakresu medycyny ciała, sportu i rekreacji, społeczeństwa informacyjnego, bankowości i finansów, handlu, a także filozofii bytu. Oryginalne strategie nauczania i wyselekcjonowany materiał tekstowy, a także rozbudowane i nowatorskie ćwiczenia, gwarantują każdemu użytkownikowi podręcznika doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, a przede wszystkim rozbudowanie zasobu leksykalnego języka rosyjskiego.